Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Спростування інформації у загальнодоступній інформаційній базі


ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»  повідомляє, що у повідомленні про проведення загальних зборів, яке розміщено у стрічці новин загальнодоступної інформаційної бази 20.03.2015р. о 15:08:20, самостійно виявлено помилку, а саме:

 -         у полі «регіон емітента» зазначено 1210136600, а необхідно 8039100000. У зв’язку з чим, помилку у інформації було виправлено, та розміщено повторно одночасно з спростуванням 20.03.2015р.

Помилка виправлена у загальнодоступній інформаційній базі Комісії є технічної. Помилок у повідомленні про проведення загальних зборів, яке розміщене на сайті, та опубліковано у газеті виявлено не було.

ProEmitent.INFO